Přihlášení

Právě připojeni - host: 1 

Vznik a vývoj

Bratrstvo kočičí pracky, jedno z nejvýznamnějších uskupení 20. století vzniklo 23.3.1940. U jeho zrodu stáli Dlouhé bidlo, Bohouš a Štětináč. Zakládací listina je k nakouknutí zde. Přestože se mnozí pokoušeli stát členy Bratrstva (nejvíce se k řádnému členství přiblížili Tlouštík s Pisklounem), členská základna zůstala prakticky nezměněna.

Kromě jiného se Bratrstvo věnovalo i rozsáhlé sportovní činnosti. Zaměřovalo se zejména na bruslařské aktivity. Po zdánlivě neúspěšných pokusech o krasobruslení se začali členové Bratrstva věnovat kolečkovým bruslím. Výrazných úspěchů dosáhlo Bratrstvo v ledním hokeji, ve kterém se vypracovalo na světovou špičku.

Veškeré úspěchy Bratrstva byly lehce zastíněny rozsáhlou diverzní činností, hlavní náplní Bratrstva. Z tohoto důvodu bylo Bratrstvo přesunuto do ilegality a činnost Bratrstva byla zdánlivě pozastavena.

Dlouhé bidlo emigroval do zahraničí, kde pod pseudonymem John Lennon spoluzaložil a vystupoval s jakousi bezvýznamnou hmyzí kapelou z Liverpoolu. 8.12.1980 jej zastřelil M.D. Chapman. Po přečtení jeho závěti se dědicové dozvědí o existenci Bratrstva. Tajně se dostávají zpět do Československa, kde začínají pátrat po jeho členech. Tam zjišťují, že Bratrstvo funguje dál, přestože personální osazení se zásadně změnilo.

Změnilo se ale i jeho zaměření. Členy dnešního Bratrstva kočičí pracky spojuje záliba v lezení či v potápění, případně v obojím. A to je i náplní činnosti dnešního Bratrstva kočičí pracky. A jako poctu zakladatelům nosí někteří z nás po vzoru Dlouhého bidla brýle, někteří chovají hlodavce, tak, jak to kdysi dělával Štětináč a pod vodu všichni nosíme kuklu či kapuci, neboť Bohouš prosazoval, že bez pokrývky hlavy se pod vodu neleze...